tisdag 25 september 2012

Flagelleringen i Hörby


Spännande nyheter i skånskan idag. Jag citerar:

Varje sommar arrangerar ägaren av Fulltofta slott, Anders Jarlskog, en cocktailfest för ett hundratal inbjudna. Då minglas det kring den uppvärmda poolen och värden bjuder på drinkar. Kommunalrådet Lars Ahlkvist (M) bor granne med finansmannen och umgås med honom i flera olika sammanhang.
Anders Jarlskog, som byggt upp en förmögenhet på bland annat företag som köper upp fakturor, är även vän med konstnären Johan Falkman. Jarlskog har flera gånger beskrivits som mecenat åt Falkman.
Finansmannen på Fulltofta och hans sambo ska avporträtteras i den stora muralmålningen i Hörbys kommunhus, utklädda till Kung Karl XI och adelsdamen Leonora Ulfeldt. Enligt traditionen uppmärksammades mecenater ofta genom att förekomma som statister i konstnärens verk. Lars Ahlkvist har också stått modell för tavlan, då som en romersk legionär i Jesus Golgatavandring under Hörby marknad i somras.
Muralmålningen i Hörbys kommunhus har beställts av Hörby industrifastigheter (Hifab) och betalas till hälften av det kommunala bolaget och till hälften av kommunen.
Johan Falkman själv kallar sin konst svulstig, fast utan att lägga någon negativ betydelse i ordet. Med svulstighet menar han att människans inneboende kraft och energi lyfts fram.
Det som syns är monument över människans styrka och framgång.
Tanken var att väggmålningen i den gamla fullmäktigesalen skulle få sin spegel i den nya sessionssalen som är både stor och har högt i tak.

–Jag har träffat Johan i många olika sammanhang och vi har då pratat om en målning. Jag tyckte att det lät väldigt intressant. Han skickade sedan in ett förslag som presenterats för Hörby industrifastigheters styrelse, säger Lars Ahlkvist som själv är ordförande för det kommunala bolaget.
Den konstnärliga utsmyckningen i kommunhuset har aldrig upphandlats och det har inte förekommit någon tävling för att utse den som är bäst lämpad att utföra målningen. Uppdraget har gått direkt till Johan Falkman.

För att få göra undantag från reglerna om kommunal upphandling måste man kunna visa att det bara finns en enda person som kan göra det verk man vill ha. Bevisbördan ligger på den som vill köpa konsten.
Vill man vända sig direkt till en enda konstnär ska man göra det skriftligen. Det ska även finnas en kravlista med det som köparen är ute efter. I Hörby har affären gjorts upp vid privata sammankomster mellan kommunens högste politiker och konstnären ifråga.

Tolkningar av lagen säger även att de som köper in konsten ska vara kunniga på området. Valet av konstnär ska gärna göras av en sakkunnig konstkommitté.
–Jag känner att jag för egen del är väl bevandrad i konst. Jag kommer från en konstnärsfamilj och har ägnat mycket tid åt det, säger Lars Ahlkvist.
Har du någon utbildning inom konst?
–Jag trodde att det var kunskap som eftersträvades, inte utbildning. Jag kan inte se att jag har några bekymmer med kunskapen.


Bedömer du att beställningen av verket har gått rätt till?
– Ja, jag litar på att Hifab:s vd Arne Bertilsson, som hållt i trådarna, kan de här bitarna.
Kristdemokraten Olle Aronsson sitter med som suppleant i Hifab:s styrelse. Han kan inte minnas att varken vd eller styrelseordförande presenterat någon annan konstnär än Johan Falkman som aktuell för att smycka kommunhuset. Om andra blivit tillfrågande, eller ens tilltänkta, kan han inte svara på.
Olle Aronsson har själv inte sett Johan Falkmans muralmålningar i Trelleborg.


–Jag har sett skisserna till Hörby, men det är svårt att få grepp om hur det kommer att se ut. Men jag tror att det kan bli bra.
Enligt ett beslut som fattades i Hifab:s styrelsen den 16 november förra året ska maxkostnaden för målningen vara 600 000 kronor. 380 000 kronor är ett arvode till konstnären, övrigt ska täcka material och arvode till modeller.
Även hyra och el för en 200 kvadratmeter stor ateljé är inräknat i priset. Betalningen sker löpande efter faktura.
Men vad som inte framkommit tidigare är att kommunen ska bistå med 300 000 kronor. Beslutet att bidra med hälften av pengarna har aldrig fattats av politikerna utan är ett så kallat delegeringsbeslut fattat av kommunens ekonomichef Robert Odeberger.


Det finns andra fall
Enligt en prejudicerande dom från Regeringsrätten är det tillåtet att göra undantag från upphandlingsreglerna när det gäller konst. Fallet handlar om Uppsala kommun som köpte in konst till ett sjukhus.
En kommitté med sakkunniga tittade på 20 olika konstnärer och valde ut fyra av dessa som de begärde in förslag från. Kommittén valde sedan ut en av konstnärerna. Beställningen annonserades inte ut.
Enligt Regeringsrätten anses undantaget i lagen ha tillämpats på rätt sätt eftersom kommittén tittat på flera olika konstnärer innan beslutet fattades.
Det läggs även stor vikt vid att den kommitté som fattat beslutet varit sakkunnig och att de rekommenderat kommunen att ge en av konstnärerna uppdraget.
Det framgår även att man kan vända sig till en enda konstnär, men kontakten ska då göras skriftligen. "Den upphandlande enheten kan inskränka sig till att begära anbud genom att skriftligen kontakta endast en leverantör, om bland annat konstnärliga skäl eller ensamrätt gör att bara denna leverantör kan leverera det som enheten vill köpa".
Det står även i domen att: "I detta fall har kommunen hänvisat till anskaffningens särskilda karaktär och till att det slutliga beslutet föregåtts av bedömningar av en större krets av konstnärer och att detta urval gjorts av en särskilt tillsatt sakkunnig kommitté".
Falkman har även konstplaner i Lund
Finansmannen Anders Jarlskog och konstnären Johan Falkman har även långtgående planer på att bygga och utsmycka ett stort monument över Lunds historia. Tanken är att Anders Jarlskog, som kommer från Lund, ska bekosta verket och skänka det som en donation till Lunds kommun. Falkman ska göra utsmyckningarna och historikern Dick Harrisson fungera som historiekonsult.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar